Zlepšení výkonosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je rozdělena do třech hlavních částí. Těmi jsou teoretická část, praktická část a návrhová část. V teoretické části budou pomocí odborné literatury vysvětleny pojmy, se kterými se bude v průběhu praktické a návrhové části pracovat. Praktická část využije nástrojů finanční a strategické analýzy k hodnocení výkonnosti podniku. Na základě tohoto vyhodnocení budou v návrhové části vypracovány řešení, které povedou ke zlepšení finanční výkonnosti podniku.
The bachelor thesis is divided into three main parts. These are the theoretical part, the practical part and the last part with own suggestion for improve. design part. In the theoretical part, the concepts that will be used during the practical and suggestion part will be explained with the help of professional literature. The practical part will use the tools of financial and strategic analysis to evaluate the performance of the company. Based on this evaluation, solutions will be developed in the design part that will lead to improved financial performance of the company.
Description
Citation
ŠENKÝŘ, M. Zlepšení výkonosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno doc. Brychta: Kde společnost váže volné disponibilní prostředky? zodpovězeno doc. Brychta: Jakou metodu jste použil pro hodnocení návratnosti investice? Jsou Vámi uvažované atributy dostatečné? zodpovězeno s nedostatky Ing. Heralecký: Můžete vysvětlit jak jste přišel na zisk 2 miliony korun, když návratnost investice je za 2-3 roky? částečně zodpovězeno Ing. Bumberová: Proč jste využil strategickou analýzu? částečně zodpovězeno Ing. Bumberová: Kde se ve vaší bakalářské práci nachází analýza zakázek? částečně zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO