Ekonomické aspekty inovace ve společnosti Bonita Group Service, s. r. o.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na produktovou inovaci ve společnosti Bonita Group Service, s. r. o., která patří mezi jedničku na českém trhu ve výrobě herních prvků na dětská a workoutová hřiště. Teoretická část práce definuje význam pojmu inovace a objasňuje problematiku spojenou s inovací. Praktická část analyzuje prostředí společnosti na základě vybraných analýz a hodnotí ekonomické aspekty zavedené inovace.
The bachelor's thesis focuses on product innovation in the company Bonita Group Service, s. r. o., Which is one of the leaders on the Czech market in the production of play elements for children's and workout playgrounds. The theoretical part of the thesis defines the meaning of the term innovation and clarifies the issues associated with innovation. The practical part analyzes the environment of the company on the basis of selected analyzes and evaluates the economic aspects of the introduced innovation.
Description
Citation
FRAITOVÁ, T. Ekonomické aspekty inovace ve společnosti Bonita Group Service, s. r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Kateřina Procházková, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího práce – zodpovězeno Otázky oponenta práce – zodpovězeno Otázky členů komise – doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. – V rámci SWOT analýzy máte uvedené jiné výstupy jak ve své bakalářské práci. Proč tomu tak je? - zodpovězeno Ing. Jan Pěta, Ph.D. – Podle čeho jste stanovala ty metody v rámci ekonomického zhodnocování efektivnosti investice? U obou metod je zavádějící faktor času, který uvádíte. V rámci stanovení nákladů máte položku mzdové náklady. Vysvětlete, co tato položka obsahuje? - zodpovězeno doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. – Proč se firma rozhodla operovat s překližkou? Narazila jste ještě na jiné příležitosti, které jste neanalyzovala v práci, ale inspirovala vás pro tuto firmu? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO