Portfoliové investice do akcií asijských společností

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Moje bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných asijských společností a následným sestavením investičního doporučení pro management oborového fondu kolektivního investování. Cílem této analýzy je vypracovat investiční doporučení pro management spravující oborový fond kolektivního investování. Investiční doporučení vychází z předešlé části analýzy, která poskytuje podklady k vlastnímu návrhu.
My bachelor’s thesis focuses on analysis of selected asian companies and subsequent enlargement of the investment portfolio of the selected field investment fund of collective investment. The objective of this analysis is to develope investment recommendations for the field fund management. The investment recommendation is based od previous part of the analysis, which provides documentation for personal suggestion.
Description
Citation
PEŇÁZ, F. Portfoliové investice do akcií asijských společností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-23
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Ing. Ptáček: Jedná se o otevřený podílový fond? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO