Automatická kompenzace náklonu vzorku při chemickém mapování metodou LIBS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro kompenzaci klínovitosti vzorku zkoumaného metodou LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy), a to především za účelem chemického mapování. Klínovitost vzorku má nezanedbatelný vliv na kvalitu výsledků měření, a proto vznikl požadavek na jednoduché a levné řešení tohoto problému, které by se dalo aplikovat i v komerčních aplikacích metody LIBS.
This thesis deals with designing an algorithm for slope compensation of a sample examined using the LIBS (Laser-induced breakdown spectroscopy) method. It mainly fucuses on the purpose of elemental mapping. The sample slope noticeably affects the result quality and therefore a demand for a simple and inexpensive solution to this problem appeared that would also be applicable for commercial uses of LIBS.
Description
Citation
STŘÍBRNÁ, K. Automatická kompenzace náklonu vzorku při chemickém mapování metodou LIBS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Studentka ve vymezeném čase prezentovala svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jak byly získány body využité pro vytvoření referenční plochy? Je použití lineární regrese pro nalezení plochy pro tuto aplikaci dostačující? Jak je vámi použitý přístup náchylný na drsnost povrchu? Proč není klínovitost vzorku kompenzována mechanicky náklonem stolku? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO