Zpracování analogového signálu z piezoelektrického senzoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Účelem práce bylo popsat a porovnat vlastnosti elektrických obvodů používaných pro analogové zpracování signálu z piezoelektrického senzoru. Nejprve byla popsána základní zapojení, následně byl proveden návrh empirickou metodou a realizace převodníku proudu na napětí, nábojového zesilovače a obvodu pro snímače napětí na paralelním rezistoru. Pro účely jejich otestování byla vytvořena testovací soustava. S vytvořenými obvody bylo provedeno měření, při kterém byly obvody vzájemně porovnány a popsány jejich vlastnosti.
The purpose of the thesis was to describe and compare the properties of analog front end for piezoelectric sensor circuits. First, the basic circuit was described, then the design and implementation of the current-to-voltage converter, the charge amplifier and the circuit for voltage sensors on the parallel resistor. There was construct measuring system for measurement of the circuits. At last was made measurement of the created circuits, results were compared with each other, and their properties described.
Description
Citation
WICH, P. Zpracování analogového signálu z piezoelektrického senzoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-21
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Kde u spínaného zdroje vzniká rušení? Provedl jste srovnání zaznamenaných odezev senzoru při různém zapojení? Co v uvedeném grafu představuje hladká křivka? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako velmi dobrá / B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO