Návrh zařízení pro měření střední teploty proudícího vzduchu v kanále libovolného průřezu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro měření střední teploty a rychlosti proudícího vzduchu v kanále libovolného průřezu. Návrh využívá inovativního senzoru průtoku, fungujícího na principu CTA (anglicky Constant Temperature Anemometry), který využívá kompenzaci teploty.
This bachelors thesis deals with the design of device for determination of air mean temperature in the channel with various crossection. The design uses an innovative flow sensor operating on the principle of CTA (Constant Temperature Anemometry) that is using temperature compensation.
Description
Citation
HINDRICH, T. Návrh zařízení pro měření střední teploty proudícího vzduchu v kanále libovolného průřezu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jaká byla pořizovací cena senzorů? Obsahoval použitý senzor průtoku i senzor teploty? Můžete blíže vysvětlit použitý přístup měření střední rychlosti proudění? Jak jste ve vašem programu zpracoval výsledky měření? Jak lze u libovolné funkce spočítat její střední hodnotu? Můžete blíže vysvětlit použité proložení závislosti měřených dat z anemometru a vašeho senzoru? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako dobrá / C.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO