Návrh technologie hracího prvku na dětské hřiště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem technologie hracího prvku na dětské hřiště. Aby bylo možné vytvořit originální, hravý, a přesto edukativně závislý prvek, je třeba zvolit vhodný materiál, řídit se bezpečnostními normami a využít vhodné technologie výroby. Návrh výroby obsahuje popis součásti, výběr materiálu, nástrojů, stroje a vytvoření výrobního výkresu.
The bachelor's thesis deals with a proposal of technology of a playing element for children's playground. To create an original, playful, yet educationally dependent element, it is necessary to choose a suitable material, follow safety standards and use appropriate production technologies. Proposal of production includes description of components, selection of material, tools, machine and creation of production drawing.
Description
Citation
ŘEPOVÁ, V. Návrh technologie hracího prvku na dětské hřiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Morse kužel. částečně zodpovězeno 2. Použitý materiál pro hrací prvek. zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO