Testování řezivosti vybraných HSS vrtáků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na spirálový vrták. V teoretické části charakterizuje jednotlivé části vrtáku a předkládá popis jeho výroby od výroby nástrojového materiálu až po povlakování. Tato část je zakončena představením soudobých metod měření řezivosti. Hlavním cílem této práce je návrh a realizace měření řezivosti vrtáků, na základě kterého bude možné porovnání vybraných vrtáku z rychlořezné oceli a jejich doporučení pro praxi. V praktické části jsou tyto zkoušky popsány a jejich výsledky vyhodnoceny.
The bachelor thesis aims on a twist drill. In the theorical part characterizes the parts of drill bit and presents its fabrication from fabrication of cutting material to coating. This part finishes by description of contemporary methods of measuring of cutting performance. The main goal of this thesis is to propose and realize measuring of cutting performance of which results we can compare selected HSS drill bits and recommend them to practice. The tests are described in the practical part which contains the evaluation of results too.
Description
Citation
MED, S. Testování řezivosti vybraných HSS vrtáků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Vliv geometrie vrtáku na výsledky. zodpovězeno 2. Materiály a upínání VBD. zodpovězeno 3. Závislost poloměru na řezné rychlosti. zodpovězeno Otázky členů komise byly částečně zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO