Konstrukce poloautomatického přípravku pro soustružení závitů na konvenčním soustruhu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V nasledujúcej práci je rozobraný problém s manuálnym zásahom operátora do procesu sústruženia závitu na konvenčnom sústruhu. Pri sústružení závitu musí obsluha vykonať vysunutie noža, zastavenie stroja a reverzáciu chodu v priebehu jednotiek sekúnd. V texte je popísaný návrh prípravku riešiaceho tento problém zautomatizovaním niektorých krokov výrobného procesu. Preto boli navrhnuté tri koncepty prípravku s rôznymi hnacími mechanizmami. Spomedzi nich bolo vybrané jedno konštrukčné riešenie, ktorého funkcia bola početne overená. Čitateľ sa môže zoznámiť s celou konštrukčnou ideou stojacou za vytvorením prípravku na sústruženie závitov. Okrem iného sa môže oboznámiť s problémami, ktoré sa vyskytli pri konštruovaní daného prípravku a ich inžinierskym riešením.
Design of thread cutting rig reducing demands on machine operator of conventional lathes is shown in the following thesis. During thread cutting on lathe, operator must execute cutting tool extraction, stopping of the machine, and changing direction of the spindle in the span of few seconds. The design of an auto-retracting tool solves the problem by automatization of these steps of the production process. Therefore, three tool concepts were proposed differing in the cutting tool pull-out mechanism. One solution was chosen, whose function was substantiated by calculation. Reader can acquaint himself with construction idea behind this auto retracting tool for thread cutting. Among other things, reader can explore problems encountered during the process of the construction and its engineering solutions.
Description
Citation
ONDÁK, A. Konstrukce poloautomatického přípravku pro soustružení závitů na konvenčním soustruhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. David Škaroupka, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Galas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-22
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) Bylo by možné vysvětlit jak je řešen výběh obráběného závitu a jakým způsobem se předpokládá vysunutí nástroje z obrobku? Tedy zda nástroj na výběhu vytváří neúplné závity, nebo se jedná o jiný typ výběhu? - zodpovězeno 2) Nebude mít vratná pružina vliv na kvalitu obrábění? Tedy nemůže dojít k rozkmitání nástroje na této pružině? - zodpovězeno 3) Bylo by možné detailněji vysvětlit postup při návrhu geometrie vačky? Jak je geometrie vztažena k zvolenému způsobu vysunutí nástroje? Bylo cílem nástroj vysunovat co nejrychleji, nebo je tvar optimalizovaný také s ohledem na dráhu vysunutí, či byly zvoleny jiné požadavky při práci s nástrojem pro návrh geometrie vačky? - zodpovězeno Doc.Svoboda: Proč je v konstrukci jehličkové ložisko? Proč jste nepoužil kluzné ložisko? -zodpovězeno Ing.Škaroupka: Opravdu nebyl v práci žádný patent? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO