Chytrý dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Technologie se dnes vyvíjejí obrovskou rychlostí a do našich životů se díky tomu dostává stále více zařízení snažících se ho usnadnit a vylepšit. Tato bakalářská práci popisuje, jak se technologie dostávají do naší domácnosti a vytváří chytré domy. Po definování, co je chytrý dům se dále zabývá možnostmi jejich ovládání, jejich efektu na spoření energií a zvýšení zabezpečení. Závěrem je pak příklad výpočtu rozpočtu potřebného na přestavbu domu na chytrý a diskuse nad tím, jakým směrem se tento trend bude dále posunovat.
This bacherol’s thesis is describing, how is technology getting into our households and making smart homes. After defying, what is smart home and what is not deals with possibilities of their control, their effect on energy savings and raising of security. In the end there is an example of calculation of budget needed to reconstruct a house into a smart house and discussion about which direction will the trend take in the future.
Description
Citation
KRÁL, A. Chytrý dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lubomír Klimeš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Lízal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student seznámil zkušební komisi s průběhem řešení, výsledky a závěry své závěrečné práce. V návaznosti na posudek oponenta zodpovídal následující otázky oponenta: 1) Jaká je spotřeba chytrých zařízení např. zásuvky, vypínače...? 2) Porovnejte spotřebu chytré zásuvky, kterou byla vypnuta televize ve stand-by módu se spotřebou televize ve stand-by módu. Je její vypínání opravdu ekonomické vzhledem k ceně a spotřebě chytré zásuvky? Všechny dotazy oponenta byly studentem zodpovězeny. V rozpravě k BP byly položeny studentovi dále tyto otázky: prof. Štětina se obecněji dotázal: "Zmiňujete chytré zařízení, v čem spočívá chytrost těchto zařízení co zmiňujete?" Svedla se diskuze mezi členy komise a studentem nad položenou otázkou. Hodnocení odpovědi: z části zodpovězeno Dr. Krejčí podotkl, že v práci nevidí žádné vlastní cenové zhodnocení v BP a dotázal se zda může tedy objasnit k čemu dospěl. Otázka byla specifikována zejména tedy: "Co do efektivity a chytrosti tato zařízení přinesou?" doc. Lízal zdůraznil, že mu chybí v těchto zařízeních např. zařízení monitorující kvalitu vzduchu. Dotaz směřován: "na základě jakých parametrů se toto zařízení orientuje a potom jedná." Student se pokusil odpovědět a okomentovat všechny dotazy a poznámky komise. Na základě diskuze můžou být dotazy považovány za zodpovězené, ovšem s korekcemi ze strany komise a výstupy práce tedy neshrnují kvalitní termo/ekonomické zhodnocení
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO