Sledování aktivity vybraných skupin kosterních svalů při dřepu na balančních pomůckách s využitím EMG.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. CESA
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na téma sledování aktivity vybraných skupin kosterních svalů při dynamickém dřepu na balančních pomůckách. EMG bylo měřeno na svalech dominantního stehna 21 probandů (21,81 ± 2,06 let, 184,53 ± 5,19 cm, 72,50 ± 4,75 kg) při dřepech bez balanční pomůcky a na pěti balančních pomůckách (BOSU konkávně, BOSU konvexně, T-bow, pěnová podložka a Vicore). Deset z těchto probandů bylo změřeno i na balanční čočce. Statisticky byly analyzovány průměry a průměrné hodnoty deseti nejvyšších hodnot naměřených signálů po filtraci a normalizaci. Byly nalezeny některé statisticky významné rozdíly obou parametrů při analýze všech svalů dohromady, při analýze předozadní stability i při analýze pravolevé stability mezi měřeními na některých balančních pomůckách (BOSU konkávně, BOSU konvexně, Vicore a čočka) a měřením bez balančních pomůcek. Tyto balanční pomůcky měly také některé statisticky významné rozdíly v porovnání se zbylými dvěma balančními pomůckami (T-bow, pěnová podložka).
This bachelor thesis is focused on the topic of monitoring the activity of selected groups of skeletal muscles during squats on balance pads. Thigh muscles of 21 probands (21,81 ± 2,06 years old, 184,53 ± 5,19 cm, 72,50 ± 4,75 kg) were measured using EMG when they did squats without balance pad and with five balance pads (BOSU concavely, BOSU convexly, T-bow, foam pad and Vicore). Ten of these persons was measured also with inflatable balance pod. Mean and mean of the 10 highest peaks of filtered and normalised measured signals were statistically analysed. There were some statistic differences of both parametres between measurement without balance pad and measurements with some balance pads (BOSU concavely, BOSU convexly, Vicore and balance pod) using analysis of all thigh muscles together, analysis of anterior-posterior stability and analysis of dexter-sinister stability. There were some statistic differences between these balance pads and the other two pads (T-bow, foam pad).
Description
Citation
ŠIDLA, J. Sledování aktivity vybraných skupin kosterních svalů při dřepu na balančních pomůckách s využitím EMG. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. CESA. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (předseda) Ing. Lukáš Smital, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Daniela Chlíbková, Ph.D. (člen) Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (člen) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Mgr. Chlíbková položila otázku: Jak jste vybíral použité balanční pomůcky? Doc. Kolářová položila otázku: Byl výběr ovlivněn i dostupností pomůcek na pracovišti? Ing. Janoušek položil otázku: Jak ovlivní stabilitu velikost nohy? Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO