Využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca je zameraná na návrh a vývoj aplikácie, ktorá slúži na vytváranie cenových ponúk, faktúr, dodacích listov, evidencie faktúr, evidencie veľkoobchodných zákazníkov a skladovej evidencie. Okrem teoretickej časti, táto práca obsahuje aj analýzu súčasného stavu spoločnosti a vlastný návrh riešenia. Aplikácia využíva prostredie programu Microsoft Excel a programovací jazyk Visual Basic for Applications. Výsledné riešenie je určené malej spoločnosti, ktorej prinesie zjednodušenie a zefektívnenie práce.
This bachelor thesis is focused on the design and development of an application that is used to create quotations, invoices, function sheets, invoice records, records of wholesale customers and stock records. In addition to the theoretical part, this work also contains the current state of the company and its solution proposal. The application uses the Microsoft Excel environment and the Visual Basic for Applications programming language. The resulting solution is intended for a small company, which will bring simplification and streamlining of work.
Description
Citation
HOLEC, M. Využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. András Rontó (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího - nejsou Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc: Jaká vidíte rizika u Vašeho řešení? - zodpovězeno Jaké je jiné řešení než Vámi navrhované cloudové? - zodpovězeno Ing. Petr Tesař: Jak jste stanovil silné stránky u firmy, která je specifikována jako "fiktivní"? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO