2022

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  Analýza techniky šlapání na jízdním kole
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Kohoutek, Jan; Hrbotický, Lukáš; Korvas, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy techniky šlapání. Práce popisuje techniku jízdy, dopady špatné techniky na zdraví a možnosti analýzy šlapání. V praktické části je provedeno měření podle daného testovacího protokolu. Na základě subjektivního hodnocení techniky jízdy byly vytvořeny hypotézy, které byly potvrzeny nebo zamítnuty pomocí vyhodnocení dat z přístroje BTS SMART DX a Medilogic tlakových vložek.
 • Item
  Wattmetry pro cyklistiku
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Hrbotický, Lukáš; Korvas, Pavel; Smital, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou měření wattového výkonu cyklistiky na silničním kole. Práce popisuje způsoby, jakými je možné výkon na kole měřit a vysvětluje jejich funkční princip. V praktické části je provedeno měření dle navrženého testova- cího protokolu. Na základě analýzy a zpracování získaných dat je diskutována přesnost jednotlivých typů měřičů výkonu.
 • Item
  Dynamická změna tepové frekvence při chůzi a běhu
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Smolinský, Dominik; Kolářová, Jana; Kozumplík, Jiří
  Táto bakalárska práca sa zaoberá sledovaním dynamických zmien srdcovej frekvencie pri chôdzi a behu. Srdcová frekvencia sa počíta z QRS komplexov EKG signálu. Cieľom tejto práce je zosumarizovať teoretické poznatky a následne spraviť meranie jedincov z 2 skupín, zdatných športovcov a menej zdatnejších športovcov. Najprv sa teda rozoberá teoretická časť, kde sú popísané všetky informácie ohľadom kardiovaskulárneho systému, srdcovej frekvencie a HRV. Druhá časť práce je praktická a zaoberá sa konkrétnymi meraniami, ich spracovaniu a následnej analýzy. Taktiež popisuje základné prístroje a protokol merania.
 • Item
  Hodnocení posturálních změn vlivem sedavého zaměstnání u studentů VUT v Brně přístrojem DIERS 4D Formetic.
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Opálková, Martina; Bedáňová, Kamila; Adamík, Richard
  Tato práce se věnuje hodnocení posturálních změn vlivem sedavého zaměstnání u studentů VUT pomocí přístroje DIERS 4D Formetric, přičemž sleduje změny v úhlech a vzdálenostech jednotlivých částí páteře pomocí optické skenovací metody. Samotné měření probíhá ve stoji a v tzv. korigovaném sedu. Pomocí této statické diagnostiky jsou určovány změny po sedavé aktivitě v trvání minimálně šesti hodin v průběhu dne.
 • Item
  Hodnocení míry chybovosti přístrojů InBody 770 a Bodystat 4000 při narušení podmínek měření udávaných výrobcem.
  (Vysoké učení technické v Brně. CESA, ) Pevalová, Nicole; Bedáňová, Kamila; Adamík, Richard
  Táto bakalárska práca sa zaoberá hodnotením chybovosti bioimpedančných prístrojov InBody 770 a Bodystat QuadScan 4000, ktoré slúžia na analýzu zloženia ľudského tela. Teoretická časť práce obsahuje odborné poznatky o jednotlivých prístrojoch , ako aj popis bioelektrickej impedancie, ktorú spomínané prístroje využívajú k svojej činnosti. Praktická časť pozostáva z merania subjektov pomocou oboch prístrojov. Sledovanými premennými sú impedancia, BFM (telesný tuk) a TBW (celková telesná voda). Meranie pozostáva z referenčného merania na každom prístroji zvlášť a následne sú vykonané štyri chybové merania, pri ktorých nie sú dodržiavané podmienky merania stanovené výrobcami. Namerané hodnoty impedancie, telesného tuku celkovej telesnej vody boli štatisticky porovnané pomocou dvojvýberového t-testu. Chybovosť prístrojov bola kvantifikovaná pomocou priemernej relatívnej odchýlky chybových meraní od referenčného merania.