Zálohování dat a datová úložiště

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou zálohovania dát v malej účtovníckej spoločnosti AP-TAX s. r. o.. Práca je tvorená z troch hlavných častí. V úvodnej časti sú riešené teoretické východiská, ktoré slúžia ako základný podklad pre nasledujúce dve časti. A to analýza súčasného stavu, od ktorej sa bude odvíjať posledná časť vlastného riešenia.
This bachelor thesis deals with the issue of data backup in a small accounting company AP-TAX s. r. o .. The work consists of three main parts. The introductory part addresses the theoretical basis, which serves as a basic basis for the following two parts. This is an analysis of the current state, from which the last part of the solution will be based.
Description
Citation
MYDLOVÁ, N. Zálohování dat a datová úložiště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. - Jaké další metody zálohování lze využít? - odpovězeno. Ing. Jan Budík, Ph.D. - Proč nebylo žádoucí využít cloudové řešení? - odpovězeno. Ing. Jan Budík, Ph.D. - Jsou provozní náklady zahrnuté do ekonomického shrnutí? - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO