Specifikace zálohování a datových úložišť ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Téma této bakalářské práce je zálohování dat a datové úložiště. V bakalářské práci je popisováno zálohování dat a datová média, a to jak současná, tak i historická. Součástí práce je i analýza současného stavu a návrh řešení pro firmu VF, a. s., která se zabývá především vytvářením systémů na detekci a měření radiace.
Theme of this bachelor thesis is data backup and data storage. The bachelor thesis describes data backup and data storages, both current and historical. The bachelor thesis contains analysis of current state and proposals for solutions for the company VF, a. s. as well. The company creates especially systems for radiation detection and measurement.
Description
Citation
HLADÍK, O. Specifikace zálohování a datových úložišť ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. Ing. Jiří Kříž, Ph.D. - Jaké jsou benefity služby SLA? - odpovězeno. prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. - Je možné kvantifikovat důsledky výpadku služeb? - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO