Využití Business Intelligence pro podporu rozhodovacích procesů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Business Intelligence začíná být nedílnou součástí firem různých velikostí a dokáže pomoci, při řadě firemních rozhodnutí, zpracováváním a vyhodnocováním firemních dat. Hlavním cílem této práce je zavést toto BI řešení do rozrůstající se společnosti, jenž se zabývá provozem internetové sítě v Brně, tak aby efektivně pomáhalo při rozhodovacích procesech. Práce začíná představením BI z teoretického hlediska, poté analyzuje výchozí stav firmy a končí výsledným navrhnutým řešením pro firmu, jenž se skládá ze čtyř reportů, z nichž jeden ztvárňuje budovy v 3D prostoru, možných opatření a popisem transformace dat.
Business intelligence is beginning to be an inseparable part of different sizes of companies and can help with several decisions by processing and evaluating company data. Main goal of this thesis is to implement this BI solution into a growing company that operates an internet network in Brno in a way that will effectively help decisionmaking processes. The thesis begins by introducing BI from a theoretical point of view than analyses default state of the company and ends with resulting proposed solution which is consisted of four reports one of which renders building in 3D space, possible measures, and description of data transformation.
Description
Citation
STANĚK, J. Využití Business Intelligence pro podporu rozhodovacích procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Jan Budík, Ph.D., MBA (člen) Mgr. Eva Michalíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno. Otázky oponenta - odpovězeno. prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. - Jaký je přínos přidání vrstevnic a 3D terénu do 3D mapy? - odpovězeno. Ing. Jan Budík, Ph.D. - V jaké aplikaci jsou tvořeny prezentované reporty? - odpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO