Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření vnitropodnikové směrnice v oblasti mzdového řádu v dopravní společnosti Drivers Trans, s. r. o. V první části jsou vymezena teoretická východiska vnitropodnikové směrnice, pracovní poměr, mzda, její formy a účtování. V druhé části je provedena analýza společnosti, kde autorka popisuje její chod, a především způsoby odměňování zaměstnanců. V třetí a zároveň v poslední části je návrh nové vnitropodnikové směrnice na téma – vnitřní mzdový řád.
The bachelor thesis is focused on the creation of an internal company directive in the field of wage regulations in the transport company Drivers Trans, s. r. o. In the first part, the theoretical background of the internal company directive, employment relationship, wages, its forms and accounting are defined. The second part is an analysis of the company, where the author describes its operation, and especially the ways of rewarding employees. In the third and last part is a proposal for a new internal company directive on the topic - internal wage regulations.
Description
Citation
MALOVANÁ, H. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Ing. Benátský - Máte v práci uvedeny odměny pro THP? - odpovězeno doc. Brychta - Co považujete za klíčový přínos své práce? - odpovězeno doc. Brychta - Jaké náklady vyvolají Vámi uvedené návrhy změn v odměňování? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO