Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vnitropodnikovými směrnicemi společnosti BS vinařské potřeby s.r.o. První část je zaměřena na teoretická východiska vnitropodnikových směrnic a na problematiku dlouhodobého majetku. Ve druhé části je představena společnost a zhodnocen současný stav vnitropodnikových směrnic. Poslední část tvoří návrh komplexní vnitropodnikové směrnice na téma dlouhodobý majetek.
The bachelor thesis deals with internal guidelines of the company BS vinařské potřeby ltd. The first part focuses on the theoretical basis of internal guidelines and the issue of long-term assets. The company is introduced in the second part along with their actual state of the internal guidelines. The last part contains a comprehensive proposal for the internal guidelines on long-term assets.
Description
Citation
SPĚVÁKOVÁ, D. Vnitropodnikové směrnice obchodních korporací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Ing. Hanušová - Na co se vztahují vnitropodnikové směrnice? - odpovězeno Ing. Hanušová - Je v práci řešen aspekt vnitropodnikového účetnictví? - částečně odpovězeno Ing. Hanušová - Proč nejsou použity výkonové odpisy? - neodpovězeno Ing. Benátský - Jak jste stanovila hodnotu limitu pro hmotný majetek 80 000 Kč? Je možné ho stanovit na 100 000 Kč? - odpovězeno doc. Brychta - Jakým způsobem se daňově odepisuje nehmotný majetek podle současné právní úpravy? - odpovězeno doc. Brychta - Připomínky k používání aktuálnější odborné literatury.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO