Vývoj aplikace pro generování firemních reportů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh a vývoj firemní aplikace v programu Microsoft Excel za pomoci programovacího jazyku Visual Basic for Applications a modulů Power Pivot a Power Query. Aplikace je zaměřená na generování firemních reportů, a následné snížení chybovosti a šetření času.
The bachelor thesis focuses on the design and development of a company application in Microsoft Excel using the Visual Basic for Applications programming language and Power Pivot and Power Query modules. The application is focused on generating company reports, and consequently reducing errors and saving time.
Description
Citation
KAUTSKÝ, J. Vývoj aplikace pro generování firemních reportů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. András Rontó (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího - nejsou Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Ing. Petr Tesař: Kdybyste nasazoval MIS v novém podniku v jakém pořadí byste nasazoval HW, SW a OW? - částečně zodpovězeno Při opakování úkonů se snižuje chybovost. V práci uvádíte opak. Proč tomu tak u předmětné firmy je? - zodpovězeno prof. Ing. Petr Dostál, CSc.: Bylo by možné zavést umělou inteligenci pro kontrolu nahrávaných hovorů? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO