Finanční plán malého podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem finančního plánu na zřízení mobilního kávového stánku s holandskými palačinkami na Zelném trhu v Brně. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy finančního plánu, návod na sestavení finančního plánu, finanční analýzu a další oblasti související s finančním plánem. Analytická část se zabývá představením podnikatelského nápadu, primárním a sekundárním průzkumem trhu, analýzou konkurence, identifikací počátečních nákladů a podkladů pro projekce prodeje. Cílem analytické části je identifikovat vstupy do procesu tvorby finančního plánu. Návrhová část obsahuje finanční plán, který je následně analyzován a vyhodnocen. Cílem návrhové části je především zjistit, zda se tento podnikatelský nápad vyplatí realizovat.
The bachelor thesis deals with designing a financial plan for the establishment of a mobile coffee stand with little Dutch pancakes in Zelný trh, Brno. The theoretical background part covers basic concepts of the financial plan, a guide for the financial plan formation, financial analysis, and other financial plan related areas. The analytical part includes introduction of the business idea, primary and secondary market research, competition analysis, identification of the start-up costs, and foundation for the sales projections. The aim of the analytical part is to identify inputs on the financial plan design process. The design part presents the financial plan proposals which is subsequently analysed and evaluated. The aim of the design part is to primarily determine whether the business idea is worth pursuing.
Description
Citation
KOVAČECH, J. Finanční plán malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Entrepreneurship and Small Business Development
Comittee
doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (místopředseda) Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Mandel (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Supervisor´s questions - answered. Reviewer´s questions - answered. Ing. Miroslav Mandel - Do you want to change or wider current portfolio? Answered. Why do you come with Dutch pancakes? Answered. Are Czech people ready for this kind of pancakes? Answered. Who will be the main employee? Answered. Ing. Veronika Bumberová, Ph.D. - Can you explain the problem identification Canvas - no coffee stand, no competitor on Zelný trh. Answered. Have you considered the inflation´s impact on your proposal? Answered. Is SWOT analysis your own idea? There is missing source. Answered. doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. - How do you perceive Christmas time? Will it bring oportunity or threat? Answered.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO