Optimalizace zdanění fyzické osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci zdanění příjmů fyzické osoby. Je dělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části popisuji základní pojmy a principy pro výpočet daně z příjmu fyzické osoby. V části praktické tyto poznatky aplikuji na konkrétní fyzickou osobu. Vypočítám daňovou povinnost s využitím daňové optimalizace a doporučím nejvýhodnější varianty.
The bachelor thesis deals on the optimization of personal income taxation. It is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part I describe the basic concepts and principles for calculating personal income tax. In the practical part, I apply this knowledge to a specific individual. I will calculate the tax liability using tax optimization and recommend the most advantageous options.
Description
Citation
NIESLANIKOVÁ, M. Optimalizace zdanění fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (předseda) Ing. Vítězslav Irein (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Veronika Svatošová, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Otázky vedoucího práce - nebyly Otázky oponenta - zodpovězeno Ing. Irein - Můžete vysvětlit větu z teoretické části o povinnosti podání daňového přiznání? Proč máte druhé dítě ZTP? Upřesněte komparace navrhovaných variant? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO