Optimalizace zdanění fyzické osoby

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zpracována dle platné legislativy ČR a je rozdělena do tří částí. V první části jsou teoreticky představeny základní principy zdaňování fyzické osoby; v části druhé jsou popsány různé podpůrné programy, které vznikly díky pandemii Covid-19. Závěrečná třetí část práce obsahuje aplikaci těchto teoretických poznatků na vymezenou fyzickou osobu a jsou zde uvedena také vyčíslení různých variant daňové povinnosti. Tyto varianty jsou v práci porovnávány a je vyhodnocováno, která je pro konkrétní fyzickou osobu variantou nejvýhodnější.
This bachelor thesis is made according to the valid legislation of the Czech Republic. Bachelor thesis is devided to three parts. In the first part are theoretically described the basic principles of individual taxation. The second part describes various support programs created by the Covid-19 pandemic. In the third part theoretical findings are applied to a defined natural person. There are quantified various types of tax liability, which are compared and evaluated to find which is the most advantageous for a particular individual.
Description
Citation
CHOCHOLÁČ, J. Optimalizace zdanění fyzické osoby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Michal Karas, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Milena Otavová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovězeno Otázky oponenta práce - zodpovězeno Otázky členů komise - Otavová - Řekl jste, že je manželka na mateřské dovolené. Započitávají se tyto příjmy do limitu s ohledem na slevu na manželku? S ohledem na automobil, který pan Novák pořizoval, uvažoval jste také mimořádné odpisy? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO