Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom softwarovej aplikácie pre analýzu vybraných ekonomických ukazovateľov vybranej spoločnosti. Pozostáva z teoretickej časti, analýzy a vlastných návrhov. Teoretická časť obsahuje základné teoretické poznatky pre implementáciu metód v aplikácii. Analytická časť rozoberá ekonomickú situáciu v spoločnosti. Vlastné návrhy popisujú aplikáciu v jazyku Visual Basic for Applications v MS Excel. Jej výstupom je komplexné zhodnotenie spoločnosti vo finančnej oblasti za pomoci štatistických metód a prípadné návrhy na jej zlepšenie.
The target of this bachelor theses is to design for a software application, which creates a detailed analyses tool of the chosen company and its selected economic indicators. The thesis consists of a theoretical part, the analysis and proposed improvements. The theoretical part provides a basic knowledge base for implementation of chosen methods and indicators. The analysis describes actual economic situation of the chosen company. Proposed improvements explain implementation of the application in language Visual Basic for Application in MS Excel. The primary outcome is a complex report of economic situation based on the chosen statistic methods and optional proposes for improvements.
Description
Citation
CINTULOVÁ, T. Softwarová aplikace pro posouzení vybraných ukazatelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (místopředseda) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Mgr. Martina Bobalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-20
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno Otázky komise: Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D.: Jaký je překlad bežné likvidity do češtiny? - odpovězeno doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc: Vámi zvolená společnost si dělá účetnictví interně? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO