Posouzení informačního systému firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá posouzením informačního systému a následným návrhem změn. V práci je obsaženy analýzy aktuálního stavu podniku a podnikového informačního systému, která napomáhá určit chyby a nedostatky tohoto systému, které se následně snaží zredukovat a navrhnout změny, které by vedli k jejich opravám, nebo odstraněním a zvýšením efektivity provozu tohoto systému ve zkoumaném podniku ve kterém je systém zaveden.
The bachelor thesis deals with the assessment of the information system and the subsequent proposal of changes. The thesis contains an analysis of the current state of the enterprise and the enterprise information system, which helps to identify the errors and shortcomings of this system, which subsequently tries to reduce and propose changes that would lead to their correction or elimination and increase the efficiency of the operation of this system in the examined enterprise in which the system is implemented.
Description
Citation
SVOBODNÍK, L. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího diplomové práce: Daly by se některé přínosy řešení vyčíslit finančně? - Odpovězeno Otázky Komise: Ing. Tereza Šustrová, Ph.D.: Celkové náklady na soubor řešení navrhujete na 34 000 kč, pokud by jste měl k dispozici pouze 10 000kč, jaké opatření by jste zvolil jako nejpřínosnější?- Odpovězeno Ing. Lenka Smolíková, Ph.D.: Jaký je rozdíl mezi "silnou stránkou" a "příležitostí" ve SWOT analýze?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO