Vývoj webové aplikace v nebankovním sektoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na návrh a vývoj webovej aplikácie pre spoločnosť VistaCredit, s.r.o., ktorá ponúka finančné služby v nebankovom sektore. Proces návrhu a vývoja vychádza z požiadaviek stanovených spoločnosťou a z dát získaných z vykonaných analýz súčasného stavu. Front-end webovej aplikácie je implementovaný pomocou knižníc React.js a TypeScript s využitím css frameworku Bootstrap. Webová aplikácia plne komunikuje s REST API, ktoré spoločnosť vytvorila.
The bachelor thesis focuses on the design and development of a web application for VistaCredit, s.r.o., which offers financial services in non-banking sector. The design and development process is based on the requirements set by the company and on the data obtained from the performed analyzes of the current state. The front-end of the web application is implemented using React.js and TypeScript libraries and using the Bootstrap css framework. The web application fully communicates with the REST API created by company.
Description
Citation
KURUC, T. Vývoj webové aplikace v nebankovním sektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. András Rontó (místopředseda) Ing. Rostislav Tesař (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího - nejsou Otázky oponenta - zodpovězeno Otázky komise: Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc: Jak je v aplikace řešeno zálohování? - zodpovězeno Ing. Petr Sedlák: Jak řešíte datovou bezpečnost v API rozhraní? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO