Aplikace marketingového mixu ve veřejné správě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Bakalárska práca je zameraná na marketing, nástroje marketingového mixu a jeho interpretáciu v rámci verejnej správy. Teoretická časť sa zaoberá pojmami ako marketing, marketingový mix, verejná správa a marketingový výskum. Konkrétne ide o využitie marketingového mixu vo verejnom sektore. Práca, za pomoci marketingového výskumu, hodnotí komunikáciu projektu presunu hlavného nádražia v Brne s verejnosťou. Výsledkom práce je odporučenie na zefektívnenie propagácie tohto projektu.
The bachelor thesis is focused on marketing, the tools of the marketing mix and its interpretation in public administration. The theoretical part deals with concepts such as marketing, marketing mix, public administration and marketing research. Specifically, it is the use of the marketing mix in the public sector. The work - with the help of marketing research - evaluates the communication of the project of moving the main railway station in Brno with the public. The result of the work is a recommendation to streamline the promotion of this project.
Description
Citation
LUNTEROVÁ, S. Aplikace marketingového mixu ve veřejné správě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. - předseda, doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Aneta Oblouková - tajemník, Ing. Michal Mikulík - tajemník, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Chovancová, Ph.D., CA - člen,
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešila, přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od vedoucího závěrečné práce a oponenta odpověděla správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že studentka svou závěrečnou práci obhájila na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO