Zjištění marketingových procesů stavebního podniku - srovnání ČR x zahraničí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem bakalářské práce je zjišťování marketingových procesů ve stavebním podniku a následně jejich porovnání se zahraničím. Teoretická část popisuje jednotlivé části marketingového výzkumu. Praktická část je zaměřená na celkový průběh průzkumu a srovnání dat se zahraničím. Poslední fáze práce řeší doporučení a návrhy pro stavební společnosti.
The aim of the bachelor thesis is to determine the marketing processes in a construction company and then compare them with abroad. The theoretical part describes the various parts of marketing research. The practical part is focused on the overall course of the survey and comparison of data abroad. The last phase of the work addresses recommendations and proposals for construction companies.
Description
Citation
BEZVERHNII, A. Zjištění marketingových procesů stavebního podniku - srovnání ČR x zahraničí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. - předseda, doc. JUDr. Ing. Zdeněk Dufek, Ph.D. - místopředseda, Ing. Aneta Oblouková - tajemník, Ing. Michal Mikulík - tajemník, Ing. Eva Vítková, Ph.D. - člen, Ing. Petr Aigel, Ph.D. - člen, Ing. Radek Dohnal, Ph.D. - člen, doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D. - člen, Ing. Jitka Chovancová, Ph.D., CA - člen,
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Závěrečnou práci obhajoval jasně a srozumitelně. Z jeho přednesu bylo patrné, že k úkolům, které řešil, přistupoval velmi zodpovědně. Na otázky členů komise odpověděl pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky od vedoucího závěrečné práce a oponenta odpověděl správně a jasně. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že student svou závěrečnou práci obhájil na výborné požadované úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO