BYTOVÝ DŮM LÁNICE

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem této bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení novostavby bytového domu Lánice. Bytový dům je navržen jako podsklepený s třemi nadzemními podlažími, v nichž je 9 bytových jednotek různých dispozic. Bytový dům je založen na základových pásech z prostého betonu. Svislý konstrukční systém je tvořen v podzemním podlaží ze ztraceného bednění Best a v nadzemních podlažích z broušených cihelných bloků Porotherm. Veškeré vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Střecha je plochá jednoplášťová.
This bachelor’s thesis outlines the development of project documentation for a new apartment building named “Lánice”. The apartment is constructed with an underground basement in addition to three above-ground floors containing a total of 9 residential units featuring several different layouts. The apartment building’s foundations are made up of plain concrete foundations strips. The ground floor’s vertical structural system consists of the “Best” formwork, while the aboveground floors make use of “Porotherm” cut brick blocks. All horizontal structures are monolithic and made with reinforced concrete. The ETICS contact insulation system is used to insulate the building. A flat, single-layer roof is used on this apartment building.
Description
Citation
SMUTNÝ, J. BYTOVÝ DŮM LÁNICE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc.Ing. Miloslav Bagoňa, Ph.D - předseda, prof. Ing. Milan Ostrý, Ph.D. - místopředseda, Ing. Daniel Různar - tajemník, Ing. Jan Vystrčil - tajemník, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Radim Kolář, Ph.D. - člen, Ing. et Ing. Lenka Gábrová, Ph.D. - člen,
Date of acceptance
2022-06-14
Defence
Student si připravil prezentaci své závěrečné práce s názvem Bytový dům Lánice. Součástí prezentace byla lokalizace objektu, základní popis objektu, konstrukční, dispoziční a architektonické řešení s vizualizacemi. Student si připravil odpovědi na otázky oponenta, které byly zahrnuty do prezentace. Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval velmi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO