Změna motivačního systému v procesním řízení ve firmě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu a další návrhy stávajícího motivačního systému ve společnosti AMZ. Teoretická část této práce bude analyzovat základy lidské motivace a také účinné nástroje pro zlepšení motivace. Praktická část této práce je tvořena dotazníkovým šetřením a návrhy na implementaci nových prvků do stávajícího motivačního systému v AMZ s.r.o na systémové úrovni.
This bachelor thesis focuses on the analysis and further design of the existing incentive system in AMZ. The theoretical part of this thesis will analyze the basics of human motivation as well as effective tools to improve motivation. The practical part of this thesis consists of a questionnaire survey and suggestions for the implementation of new elements in the existing motivation system at AMZ s.r.o. on a system level.
Description
Citation
KHASANOV, G. Změna motivačního systému v procesním řízení ve firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Veselý: Stravenky jako benefit mají prestižní postavení. Co se stane, když budou zrušené? - odpovězeno prof. Jurová: Uvádíte najímání psychologa. Nedomníváte se, že by nestačilo sledovat stav pracovníků třeba jednou za rok? Musí se neustále sledovat ta týmová práce z hlediska motivace? Doporučil byste, aby byl ten váš psycholog přímo vašim zaměstnancem? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO