Podnikatelský plán společnosti vyrábějící dětská odrážedla

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem mé závěrečné práce je podnikatelský plán společnosti vyrábějící dětská odrážedla. První část práce je zpracována formou rešerše z odborné literatury, za niž následuje analýza současné situace. Závěrem je tvůrčí část vlastního návrhu zpracovaná na základě fakt a poznatků předchozích částí.
The topic of my final work is the business plan of a company producing children's balance bikes. The first part of the work is processed in the form of a search of professional literature, followed by an analysis of the current situation. Finally, the creative part of the design is based on the facts and findings of the previous sections.
Description
Citation
TOVARYŠ, F. Podnikatelský plán společnosti vyrábějící dětská odrážedla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno prof. Jurová: S jakým kapitálem počítáte a jak ho získáte při zahájení podnikání? Říkáte, že nemáte otestovaný výrobek, jaké náklady budou na testování výrobku? Co obsahuje konstrukce dílčích částí? Jaká data obsahuje konstrukce? Jaké podklady/výpočty potřebujete pro testování výrobku? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO