Srovnání účetních a daňových aspektů zaměstnaneckých benefitů ve vybraných společnostech v České a Slovenské republice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zamestnaneckých benefitov a ich účtovnými a daňovými aspektami. Teoretická časť popisuje personalistiku, motiváciu, jednotlivé zamestnanecké benefity a ich využitie v súvislosti s českou legislatívou. Analytická časť je zameraná na spoločnosti z rôznych štátov a analyzuje ich poskytované zamestnanecké benefity. Obsahuje návrh zmien pre zlepšenie situácie a zároveň optimalizáciu nákladov spoločností.
The bachelor thesis deals with issue of employee benefits and their accounting and tax aspect. The theoretical part describes human resources, motivation, individual employee benefits and their application in connection with Czech legislation. The analytical part is focused on companies from different countries and analyses their employee benefits. Bachelor thesis also include proposal for changes to improve the situation and at the same time optimize companies' costs.
Description
Citation
GÁLIK, S. Srovnání účetních a daňových aspektů zaměstnaneckých benefitů ve vybraných společnostech v České a Slovenské republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Mikulica (místopředseda) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) Ing. Milena Otavová, Ph.D. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: nejsou Ing. Otavová: Pracoval jste s věkem respondentů ve své návrhové části, když se na něj ptáte v dotazníkovém šetření?. zodpovězeno Ing. Otavová: Zkoumal jste hospodaření firmy, když navrhujete 13. plat pro zaměstnance? zodpovězeno Mgr. Musilová: Jaký je rozdíl mezi mzdou a platem? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO