Podpůrný proces podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je analýza procesu náboru zaměstnanců se zaměřením na řízení lidských zdrojů ve výrobní společnosti EXCALIBUR AMRY spol. a.s., zlepšení procesu náboru zaměstnanců o nový způsob spolupráce se studenty a zlepšení obsazenosti nepopulárních míst ve společnosti. Celá práce se skládá ze tří hlavních částí, přičemž první část obsahuje teoretická východiska potřebná pro psaní práce, v druhé části se můžeme setkat s analýzou prostředí a konkrétními problémy a v třetí fázi můžeme nalézt návrh zlepšení úzkého místa pro zefektivnění chodu společnosti.
The subject of this bachelor thesis is the analysis of the recruitment process with a focus on human resource management in the production company EXCALIBUR AMRY spol. a.s., improving the recruitment process with a new way of working with students and improving the occupancy of unpopular positions in the company. The whole work consists of three main parts, the first part contains the theoretical background needed to write the work, in the second part we can meet the analysis of the environment and specific problems and in the third phase we can find a proposal to improve the bottleneck to streamline society.
Description
Citation
KOLÁŘ, D. Podpůrný proces podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno prof. Jurová: Vysvětlete Váš propočet u "Ušetření finanční částky". Z jakého důvodu jste zvolil 45 let? Vy tam pracujete? Kdy se domníváte, že by začalo období 45 let? V jakém stádiu? Jakou výši vzdělání lze chápat pod "odborném vzděláním"? - odpovězeno doc. Konečná: Jak jste identifikoval nepopulární pracovní pozice? Proč řadíte automechanika do nepopulární pracovní pozice? Firma je ze Šternberka? Jaká je tam situace na trhu práce? Kolik je ukrajinských pracovníků odhadem ve firmě? Jsou tam pracovníci i z dalších zemí? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO