Návrh projektu marketingové akce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na využití metod projektového řízení při plánování a realizaci projektu marketingové akce. Využívá teoretické poznatky a metody projektového řízení pro vytvoření návrhu funkční projektové dokumentace. Popisuje také přínosy, které zavedení projektového způsobu přináší.
This bachelor thesis discusses the usage of project management methods during the planning and execution of a marketing event project. Theoretical knowledge and methods are being used to create a proposal of a functional project documentation. It also describes the advantages this approach yields.
Description
Citation
JOHN, D. Návrh projektu marketingové akce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno doc. Putnová: Jaká rizika vidíte v organizování školení akce? Jak se to dá přenést na marketingové aktivity? Máte nějaké písemné materiály, kterými podpoříte informovanost o akci? - odpovězeno Ing. Veselý: Ganttův diagram končí realizací akce, nemáte tam např. zhodnocení projektu apod., byl to záměr? - odpovězeno prof. Jurová: Kde jste vzal úspory, které uvádíte? Proti čemu jste úspory porovnával? Co jsou to ztráty? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO