Návrh podpory řízení procesu montáže dveří v informačním systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem podpory řízení procesu montáže dveří v informačním systému ve vybraném podniku. Řešení je založeno na zmapování současného stavu řízení procesů, jejich podpory a aplikací požadavků podniku na informační systém.
The bachelor's thesis deals with the design of support for the process of door assembly in the information system in a selected company. The solution is based on mapping the current state of process management, their support and application of the company's information system requirements.
Description
Citation
DOBIÁŠ, B. Návrh podpory řízení procesu montáže dveří v informačním systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno prof. Koráb: Kdo je vlastníkem daného podniku? Organizační struktura je oficiální organizační strukturou podniku? Na jakém IS funguje daná pobočka? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO