Návrh na změny marketingového mixu vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na marketingový mix podniku Erste Grantika Advisory, a.s. Práce se skládá ze tří hlavních částí, a to z teoretické, analytické a návrhové. První z nich je věnována teoretickým poznatkům o daném tématu. Následuje část, jež je zaměřena na analýzy marketingového prostředí, marketingového mixu, komunikačního mixu a také internetového marketingu dané společnosti. V poslední části jsou představeny návrhy na základě analytické části tak, aby dosáhli cíle této bakalářské práce. Navrženy jsou změny marketingového mixu společnosti Erste Grantika Advisory, a.s.
The bachelor thesis is focused on marketing mix of company Erste Grantika Advisory, a.s. The thesis consists of three main parts, theoretical, analytical and proposal. The first part is focused on theoretical findings of the thesis topic. Next part is devoted to analysis of marketing environment, marketing mix, communication mix as well as internet marketing of targeted company. Last part is presenting the proposals of changes based on the analytical part. All proposals are focused on the aims of the theses, which are changes in marketing mix of the company Erste Grantika Advisory, a.s.
Description
Citation
DVOŘÁČEK, D. Návrh na změny marketingového mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího - odpovězeno Otázky oponenta - odpovězeno doc. Konečná: Kdo bude v podniku implementovat marketingové návrhy? - odpovězeno Ing. Mráček: Jsou výstupy použitelné i v rámci např. rakouského trhu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO