Optimalizace daně z příjmů právnických osob vybrané obchodní korporace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na optimalizaci zdanění příjmů vybrané obchodní korporace, konkrétně AGROCHEMY, družstva. Práce je založena na snaze snížení daňové povinnosti družstva pomocí prostředků platné právní úpravy V první části se zabývá teorií, která je využita k vypracování dalších částí práce. V druhé kapitole se nachází představení vybrané společnosti a výpočet její aktuální daňové povinnosti. Třetí kapitola obsahuje návrhy možností daňové optimalizace a následný výpočet daňové povinnosti s podanými návrhy.
The bachelor thesis is focused on the optimization of income tax of a chosen business corporation, specifically AGROCHEMA, cooperatives. The thesis is based on the effort to reduce the tax liability of the cooperative by the means of the valid legislation. The first part deals with the theory, which is used to elaborate other parts of the thesis. The second part presents the chosen company and calculates its current tax liability. The third part contains proposals of options for tax optimization and subsequent calculation of tax liability with suggested proposals.
Description
Citation
HORTOVÁ, M. Optimalizace daně z příjmů právnických osob vybrané obchodní korporace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Miloš Tumpach, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen) Ing. Filip Šimeček (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
otázky oponenta - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO