Procesní řízení zakázky ve výrobní organizaci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na návrh řízení průběhu zakázky s tvorbou přidané hodnoty z hlediska dodacích termínů a nákladů ve výrobním podniku ALST-Jan Stejskal. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou vysvětleny pojmy, nutné k porozumění práci. Druhá část je zaměřena na analýzu současného stavu podniku a ve třetí části jsou uvedeny návrhy vedoucí k zefektivnění procesu zakázky.
The bachelor's thesis is focused on the design of management of the contract process with the creation of added value in terms of delivery dates and costs in the production company ALST-Jan Stejskal. The work is divided into three parts. The first part mentions terms needed to understand the work. The second part is focused on the analysis of the current state of the company and the third part contains overtures leading to streamlining the contract process.
Description
Citation
BENEŠ, M. Procesní řízení zakázky ve výrobní organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Juřica: Jak jste zjišťoval požadavky zákazníka a kde je máte definovány? - odpovězeno doc. Putnová: Poslední dobou se firmy potýkají s nedostatkem materiálu, jak se s tím vypořádává ta vaše společnost? Máte s dodavateli dlouhodobou smlouvu? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO