Návrh na zlepšení materiálového toku ve strojírenském podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu toku materiálu ve vybrané strojírenské společnosti NORDIC STEEL s.r.o. Práce se skládá ze tří částí, přičemž v první části jsou popsána teoretická východiska potřebná pro psaní práce, ve druhé části je popsán a analyzován materiálový tok a jeho úzké místo a obsahem závěrečné části práce je návrh konkrétního zlepšení v rámci tohoto úzkého místa materiálového toku.
This bachelor thesis focuses on the analysis of material flow in the selected engineering company NORDIC STEEL s.r.o. The thesis consist of three parts, whereas the first part describes the theoretical background needed to write the thesis, the second part describes and analyzes material flow and its bottleneck and the content of the final part of the thesis is a proposal for concrete improvement within this bottleneck of material flow.
Description
Citation
ČELIŇÁK, M. Návrh na zlepšení materiálového toku ve strojírenském podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Veselý: Říkal jste, že se zkrátí čas práce skladníků a manipulátorů, co ti lidé budou dělat v tom ušetřeném čase? 200 hodin přes času ve firmě je za měsíc? Kolik je pracovníků? - odpovězeno prof. Jurová: Kolik druhů portfolia podnik má? Jak jste měřil konkrétně ty časy, které jste zde uváděl? Co jste využil za techniku pro to měření? Máte statistický propočet k tomu měření? Jaký statistický přístup jste využil? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO