Diagnostika systémů uložení rotujících částí v gondole větrné elektrárny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou provozu a diagnostiky větrných elektráren. Podává přehled větrné energetiky na území České republiky a shromažďuje relevantní informace z celosvětových prací a studií k tématu diagnostiky a údržby hlavních mechanických součástí gondoly větrné elektrárny. Podává návrh ke zlepšení provozních podmínek větrné energetiky a údržby větrných elektráren, který povede ke snížení poruchovosti jejich hlavních mechanických systémů pomocí monitorování technického stavu rotujících součástí, za kombinace měření akustické emise a vysokofrekvenčních vibrací. Součástí praktické části práce je analýza signálu akustické emise z nejmenované 2000kW větrné elektrárny, pro dokázání citlivosti této metody a pro seznámení čtenáře s jejími principy.
The core aspect of thesis is management of work and diagnostics of wind turbines. It contains an overview of wind energy in Czech Republic and collects a relevant information from international papers and studies regarding the topic of diagnostics and maintenance of main mechanical components located in nacelle of wind turbine. It contains a recommendation for improvement of working conditions of wind turbines and their maintenance, which would lead to decrease of failure rates of the wind turbines main mechanical systems due to the utilization of acoustic emission and high frequency vibrations monitoring. Experimental part of the thesis contains analysis of acoustic emission signal from anonymous wind turbine with maximum energy output of 2000kW in Czech Republic to illustrate the sensitivity of acoustic emission and introduce its principles.
Description
Citation
KRONTORÁD, J. Diagnostika systémů uložení rotujících částí v gondole větrné elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) V samotném abstraktu se píše o měření AE a vysokofrekvenčních vibrací. Zajímalo by mě, jaká je z frekvenčního hlediska hranice pro rozlišení mezi AE a vysokofrekvenčním vibračním signálem? - zodpovězeno 2) V práci uvádíte na str. 47, že systém akustické emise DAKEL ZEDO nepotřebuje trvalé připojení k řídícímu počítači. Můžete tuto domněnku objasnit? Znamená to např., že diagn. systém je nějakou dobu od řídícího počítače odpojen a připojuje se jen např. v předem uživatelem navržených intervalech? - zodpovězeno 3) V práci jsem nezaznamenal žádnou poznámku o rušivých signálech v případě měření akustické emise. Je to z důvodu toho, že u VE se nevyskytují nebo není důležité je řešit? Pokud ano, jakým způsobem by se mohly identifikovat a následně eliminovat? - zodpovězeno 4) Na str. 17 v cílech práce máte navrhnout vhodnou metodu diagnostiky technického stavu hlavních komponent VE. Pochopil jsem správně, že se jedná o AE a hlavní ložiska na hřídeli. Otázka zní, zda dle rešerše se dá tato metoda použít i pro diagnostiku ložisek v generátoru nebo převodovce, které dle statistik nejvíce selhávají? Můžete navrhnout stručně techn. postup takovéto diagnostiky, pokud je tedy vůbec technicky proveditelná a lze ji nasadit jako primární bez dalších sekundárních měření? - zodpovězeno Doc.Vrbka: Hlavním cílem není diagnostika, ale zpracování kritické analýzy historického vývoje systémů používaných pro uložení hřídelí v gondolách větrných elektráren. Součástí studie bude i přehled možností diagnostických systémů používaných v této oblasti. V práci není analýza a chybí kapitola diskuse. Práce je rešeržně-syntetická a tato práce tak není zpracována. Ing.Košťál: Je některá z metod aplikovatelná na diagnostiku ložiska pro regulaci natáčení listů? - nezodpovězeno Doc. Vrbka: Nakreslete typické uložení rotoru? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO