Systém pro udržování ostrosti obrazu světelného mikroskopu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Live imaging je klíčovým nástrojem pro moderní biologické objevy. Bez techniky pro udržení ostrosti obrazu je však stěží proveditelný. V této práci předkládám aplikaci optických vírů pro axiální lokalizaci vzorku tak, aby se obraz mikroskopu udržoval zaostřený. Experimentalní sestava pro axiální lokalizaci z předchozích experimentů byla přepracována, aby se rapidně zmenšily její zástavbové rozměry, tak, aby jí bylo možné integrovat jako modul do mikroskopu. Sestava byla následně realizována a byla úspěšně experimentálně otestována. K tomu bylo třeba také navrhnout řídící software. A připravit skript se zpětnou vazbou pro budoucí integraci do mikroskopu.
Live imaging is a key tool for modern biological discoveries. However, without techniques for maintaining the sample in focus is hardly feasible. In this thesis I present an application of the optical vortices for the sample axial localization, so it will be maintained in focus. Experimental setup from previous experiments has been redesigned, so it could be integrated into the microscope. The setup has been built and successfully tested. To do this, the control software also had to be written. Also, feedback script for future integration into the microscope has been prepared.
Description
Citation
DOKULIL, J. Systém pro udržování ostrosti obrazu světelného mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (člen) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Po otázkách oponenta bylo diskutováno Příčná rozlišovací schopnost objektivu. Fyzická realizace masky. Student na otázky odpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO