Koncepční návrh testeru ozubení pro vesmírné aplikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá koncepčním návrhem testeru ozubení pro vesmírné aplikace. Tester musí simulovat podmínky ve vesmíru a otestovat, zda ozubené kolo v těchto podmínkách zvládne fungovat. Zásadnější je otestovat materiál kola než jeho geometrii. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vytvořena rešerše aktuálního poznání problematiky. Ve druhé části je popsáno několik koncepčních návrhů testerů a jejich modely. Následně je vybrán a detailně popsán koncept, který dokáže nejvěrněji simulovat reálné podmínky na nízké orbitě. Finální návrh tohoto konceptu usnadní testování ozubených kol a minimalizuje jejich poruchovost při provozu.
This bachelor thesis deals with the creation of a conceptual design of gears tester for space applications. The tester must simulate space conditions and test whether the gear can operate in those conditions. It is more important to test the wheel material than its geometry. The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part, a search of current knowledge of the issue is created. The second part describes several conceptual designs of testers and their models. Subsequently, a concept that can most faithfully simulate real conditions in low orbit is selected and described in detail. The final design of this concept will facilitate the testing of gears and minimize their failure rate during operation.
Description
Citation
FLORIÁN, V. Koncepční návrh testeru ozubení pro vesmírné aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Mazal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-17
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl dotazy: 1) V práci tvrdíte, že Vámi vybrané řešení nemusí mít dostatečnou citlivost měření kroutícího momentu. Na základě čeho jste volil aktuální řešení? - zodpovězeno 2) Máte představu na kolik Kč by vyšel Vámi navrhovaný koncept? Případně máte představu, jak by vycházelo v porovnání s komerčně dostupnými komponentami (např. s komerční vakuovou komorou)? -zodpovězeno 3) Jaké materiály ozubených kol se aktuálně používají v mechanismech družic a jaké byste případně testoval ve Vámi navrženém testeru? - zodpovězeno Ing. Kubík: Co jste myslel v cenové rozvaze "železem"? Jak budou ložiska v komoře utěsněna? Kde se nachází ložiska v komoře? Jaká ložiska jste použil do vakua? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO