Konstrukční návrh speciálního extruderu pro 3D tisk

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na konštrukčný návrh tlačovej hlavy pre 3D tlač cementových zmesí. Práca rozoberá súčasné technológie 3D tlače betónu, možnosti dopravovania betónu, vlastnosti betónových zmesí a prímesí. Ďalej sú navrhnuté tri koncepčné riešenia tlačovej hlavy, a dve hriadeľového uloženia. Pomocou viackriteriálnej analýzy je vybraný výsledný variant a ten je konštrukčne spracovaný. Navrhnutá tlačová hlava umožňuje kontinuálnu tlač a premiešanie cementovej zmesi a prímesi urýchľovača tuhnutia.Bakalárska práca sa zameriava na konštrukčný návrh tlačovej hlavy pre 3D tlač cementových zmesí. Práca rozoberá súčasné technológie 3D tlače betónu, možnosti dopravovania betónu, vlastnosti betónových zmesí a prímesí. Ďalej sú navrhnuté tri koncepčné riešenia tlačovej hlavy, a dve hriadeľového uloženia. Pomocou viackriteriálnej analýzy je vybraný výsledný variant a ten je konštrukčne spracovaný. Navrhnutá tlačová hlava umožňuje kontinuálnu tlač a premiešanie cementovej zmesi a prímesi urýchľovača tuhnutia.
The bachelor thesis focuses on the design of a print head for 3D printing of cement mixtures. The work discusses current 3D concrete printing technologies, concrete transport options, and the properties of concrete mixes and admixtures. Next, three conceptual printhead solutions and two shaft bearings are proposed. Using multi-criteria analysis, the resulting variant is selected and it is structurally processed. The designed printhead allows continuous printing and mixing of the cement mixture and admixture of the setting accelerator.
Description
Citation
MAŇÁK, J. Konstrukční návrh speciálního extruderu pro 3D tisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Konstrukční návrh speciálního extruderu pro 3D tisk“. Student zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: - Narazil jste při rešerši také na publikace například ze stavební fakulty, která se danou problematikou také zabývá? - Je nutná regulace pohonu extrudéru? - Jak zjistíte, že směs je dostatečně promíchaná? - Jak byste nahradil šroubové spoje? - Jaký je poměr plniva a aditiva? - Jak zabráníte axiálnímu pohybu šroubu? - Jaká je zhruba axiální síla? - Kterým směrem působí axiální síla? Student zodpověděl otázky komise s drobným zaváháním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO