Oceli pro automobilový průmysl

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá rešerší použití moderních ocelí v automobilovém průmyslu. Na konstrukci automobilu jsou kladeny přísné požadavky, proto se při konstrukci používají různé třídy ocelí. Ocel poskytuje vhodné vlastnosti jako dobrou svařitelnost, tvářitelnost a vysokou pevnost. Má ale i své nevýhody, a proto se částečně prosazují i jiné materiály. Obsah této bakalářské práce zahrnuje obecné pojednání o oceli, teorii použití oceli v automobilovém průmyslu a přehled často používaných ocelí a jejich vlastnosti. Jmenovitě jsou to HSLA oceli, nízkouhlíkové oceli, dvoufázové oceli a TRIP oceli. Oceli jsou v současné v automobilovém průmyslu používány z velké většiny a pravděpodobně tomu tak zůstane i v budoucnu.
The subject of this thesis is research of usage of modern steel in the automotive industry. Because car bodies are subjected to strict requirements, multiple steel grades are used in their construction. Steel provides suitable properties such as good weldability, formability, and high strength. It has its disadvantages as well, and because of that, other materials has started to be used. This thesis contains a general overview about steel, the theory of usage of steel in the automotive industry and information about specific steels used and their properties. Particularly they are HSLA steels, low carbon steels, dual phase steels and TRIP steels. Nowadays in the automotive industry, steels are the main material used and it isn’t unreasonable to think that it will stay that way in the future.
Description
Citation
BOČEK, J. Oceli pro automobilový průmysl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. V kapitole 4 jsou v grafech mechanické vlastnosti ocelí používaných v automobilovém průmyslu. Proč zajímá výrobce automobilů např. hodnota napětí pro 1000 °C. A jaký je tedy rozdíl mezi grafy pro jednotlivé oceli v obrázcích 31-34. - odpovězeno 2. Tažnost oceli v diagramu, tahové zkoušky. - částečně zodpovězeno 3. Druhy svařování u karoserií. - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO