Návrh pásové brusky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pásové brusky. První kapitola se zabývá rozborem technologie broušení a průzkumem dostupných pásových brusek na trhu. V další části je popsáno několik variant a vybrána nejvhodnější z nich. Ve vlastním návrhu je popsáno několik zásadních prvků důležitých pro provoz stroje. Poslední částí je o kontrole kritických součástí pomocí výpočtů.
This bachelor thesis deals with the design of a belt grinder. The first chapter deals with the analysis of grinding technology and research of available belt grinders on the market. In the next section, several variants are described and the most suitable one is selected. The design part describes some details important for the working of the machine. The last part is about checking critical parts by using calculations.
Description
Citation
POLNICKÝ, J. Návrh pásové brusky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Návrh pásové brusky“. Student zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: - Osvětlete konstrukční nejasnosti ve vašem návrhu. - Dokáže Vámi navržená bruska opravdu brousit všechny uvedené materiály? - Jak je řešená elektrická instalace brusky? - Jak byste zapojil bezpečnostní prvky? - Jak je řešený případ kdy se přetrhne pás? - Proč jste začal návrh zvolením motoru, a ne vydefinováním požadavků na technologii? Student zodpověděl otázky komise s drobným zaváháním.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO