Koncepční návrh přestavby motocyklu na elektrický pohon

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá studií aktuální nabídky elektromotocyklů, jednotlivých konstrukčních prvků a koncepcí použití elektromotoru a baterie. Dále se v práci srovnávají provozní náklady konvenčních spalovacích motorů a elektromotorů. Stěžejní částí práce je návrh kapacity baterie motocyklu, který se přestavuje z konvenčního spalovacího motoru na motor elektrický, a zvolení vhodné koncepce uložení motoru a baterie, aby nebyla výrazně ovlivněna dynamika motocyklu.
The work is about the study of the current offer of electric motorcycles, individual structural elements, and the concept of using an electric motor and battery. Furthermore, the work compares the operating costs of conventional internal combustion engines and electric motors. The main part of the work is the calculation of the battery capacity for the motorcycle, which is converted from a conventional internal combustion engine to an electric motor and the selection of a suitable engine and battery storage concept, so that the dynamics of the motorcycle is not significantly affected.
Description
Citation
ROMAN, D. Koncepční návrh přestavby motocyklu na elektrický pohon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Str. 23 „Nosným prvkem příhradového rámu z ocelových trubek je zde motor.“ Vysvětlete a blíže upřesněte své tvrzení, že na vámi zvolené motorce je příhradový rám. Nadefinujte pojmy příhradová konstrukce a rám. - odpověděl 2. Vysvětlete, jakým způsobem jste došel k výpočtu potřebné práce uvedené v příloze na str. 4. - odpověděl 3. Proč byla zanedbána rychlost větru při experimentu. - odpověděl 4. Proč se zlepší ovladatelnost motocyklu při posunu těžiště dozadu? - částečně odpověděl 5. Ekonomika provozu v souvislosti s výměnou baterií. -odpověděl 6. Komplexnost přestavby motocyklu - návaznost na další systémy motocyklu. - částečně odpověděl
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO