Návrh rozšíření malého CNC o další osu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je návrh čtvrté osy na malou CNC frézku a rešerše v oblasti řídících systémů. Práce je rozdělena do tří částí, první část je rešerše, která se zaměřuje na vybrané typy konstrukcí a jejich důležité uzly. Ve druhé části jsou popsány dva odlišné návrhy a pro zvolený byla vypracována část výkresové dokumentace, 3D model v programu Autodesk Inventor Professional. V práci byly výpočty zkontrolovány důležité konstrukční uzly návrhu. Třetí část se zaměřuje na řídící systémy, které jsou vhodné pro frézku. Byly představeny Mach 3, LinuxCNX a Grbl-Mega-5X.
The aim of this bachelor’s thesis it to design a fourth axis for a small CNC milling machine and a search in the field of control systems. The thesis is divided in to three parts. The first part is a search, with focuses on types of structures and their important parts. The second part describes two different designs. For the chosen one was made part of drawing documentation, a 3D model in Autodesk Inventor Professional. In the thesis were with calculations checked important parts of the design. The third part focuses on control systems that are suitable for milling machine. Mach 3, LinuxCNX and Grbl-Mega-5X were introduced.
Description
Citation
UMLAUF, P. Návrh rozšíření malého CNC o další osu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Milan Mihola, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Kovář, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma „Návrh rozšíření malého CNC o další osu“. Student zodpověděl otázky oponenta. Otázky komise: - Upřesněte více první otázku oponenta. - Proč jste zvolil metodu lepení řemenice k hřídeli? - Jak byste postupoval při demontáži řemenice? - Proč jste použil kuželíková ložiska? - Jaký kroutící moment má použitý krokový motor? - Jaká je velikost kroku Vámi zvoleného krkového motoru? - Jak jste řešil referování osy? - Jak jste určil maximální síly pro obrábění? Student bez problémů odpověděl na otázky komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO