Kyvný stůl ve svařovně karoserií pro automotive

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom kyvného stolu pre karosériu v materiálovom toku zvarovne v oblasti automotive. Cieľmi práce sú vytvorenie rešerše, z ktorej sa čerpajú informácie potrebné k návrhu, vykonanie potrebných rozmerových a výkonnostných výpočtov. Hlavným cieľom je vytvorenie koncepčného návrhu, voľba komponentov a vykonanie kontrolných pevnostných výpočtov. Poslednou úlohou je vytvorenie výkresovej dokumentácie pre zostavu kyvného stolu a dielenské výkresy.
This bachelor's thesis is about designing a pendulum table for the bodywork shop in the Automotive area. The aim of the work is to achieve a search from which the information necessary for the design, drawing the necessary dimensions and performance calculations is drawn. The main goal is to create a conceptual design, select components and perform control strength calculations. The last task is to create drawing documentation for the pendulum table assembly and workshop drawings.
Description
Citation
LEHMAN, B. Kyvný stůl ve svařovně karoserií pro automotive [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (místopředseda) Ing. Jan Fojtášek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1.Způsoby měření polohy skidu na otočném stole, případně polohy otočného stolu. "Odpovězeno" 2.Jaký pohon válečků by bulo možné aplikovat mimo klasického? "Částečně odpovězeno" 3.Typy použitých válečků, životnost "Odpovězeno"
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO