Stabilizační systémy jednostopých vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V rámci této bakalářské práce vzniknul ucelený přehled a popis stabilizačních systémů jednostopých vozidel, mechanických i elektronických. Je zde rozebrán též vliv konstrukce motocyklu na jeho stabilitu a jízdní dynamiku včetně stručného historického vývoje jednotlivých komponent. Práce dále poskytuje výhled do blízké budoucnosti v oblasti stability motocyklů a strojů jim podobných, včetně autorova kritického zhodnocení.
In terms of this bachelor’s thesis, the author created a comprehensive overview and description of mechanical and electronic stabilizing systems of one-track vehicles. This thesis furthermore deals with the impact of a vehicle’s structure on its stability and riding dynamics and also includes a brief historical development of the individual components. This thesis then offers an outlook into the close future of vehicles’ and similar machinery’s stability, followed by the author’s critical evaluation.
Description
Citation
HONEK, B. Stabilizační systémy jednostopých vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Nakreslete zjednodušený silový rozbor dvou stejně hmotných motocyklů s rozdílnou výškou těžiště projíždějících ustálenou rychlostí totožnou zatáčku a vysvětlete na něm vliv výšky těžiště na jejich potřebný náklon. Zanedbejte posun kontaktních ploch kol (s vozovkou) mimo rovinu symetrie motocyklu, těžiště uvažujte v této rovině. - odpovězeno 2. Vysvětlete princip, jakým motocykl přejde z přímé jízdy do zatáčky při ustálené rychlosti a neutrální pozici jezdce. - odpovězeno 3. Objem výroby motocyklů v porovnání s automobilovým průmyslem - úvaha o ceně bezp. prvků. - odpovězeno 4. Možnost využití technologií u menších mopedů. - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO