Inovace oscilátorů u mechanicko-elektrických klávesových nástrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá inovacemi oscilátorů mechanicko-elektrických klávesových nástrojů, především pak z perspektivy inovací frekvenčního spektra. Na základně originálních oscilátorů z nástroje Rhodes Mk 7 byly vytvořeny inovované virtuální modely těchto oscilátorů v programu SolidWorks, které následně prošly analýzou v programu Ansys. Následně byly tyto sestavy fyzicky vyrobeny a otestovány. Při výsledném vyhodnocení byla spektra signálů inovovaných sestav porovnána s originálním tónem a analyzovanými daty. Práce se též věnuje v teoretické části základním metodám zpracování signálu a popisuje metody vyhodnocení zvukového vjemu pomocí psychologické akustiky.
The bachelor thesis deals with innovations of oscillators of mechanical-electric keyboard instruments, especially from the perspective of frequency spectrum innovations. On the basis of the original oscillators of the Rhodes Mk 7 instrument, innovative virtual models of these oscillators were created in SolidWorks, which were subsequently analyzed in Ansys. Subsequently, these assemblies were physically fabricated and tested. In the final evaluation, the signal spectra of the upgraded assemblies were compared with the original tone and the analyzed data. The theoretical part of the thesis also discusses basic signal processing methods and describes methods for evaluating sound perception using psychological acoustics.
Description
Citation
PROKOP, Š. Inovace oscilátorů u mechanicko-elektrických klávesových nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Patrik Nop (člen) Ing. Ondřej Mokrý (člen) Ing. Matěj Ištvánek (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Jak hodláte řešit pokles výšky tónu F1?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO