Analýza spektra různých typů saxofonů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá zvukem tří typů saxofonů Yamaha, konkrétně soprán, alt a tenor saxofonu. Uvádí základní parametry nástroje, jak tvoří tón a čím je typický. Zaměřuje se na charakteristiky v jeho tónu pomocí spektrální analýzy, LPC analýzy a směrových charakteristik. Práce se zaměřuje na společné vlastnosti saxofonů jako nástroje, hledá také odlišnosti mezi zvolenými typy saxofonů i mezi jednotlivými tóny. Výsledky jsou porovnány v grafech, tabulkách i slovním hodnocením.
The bachelor thesis deals with the sound of three types of Yamaha saxophones, specifically soprano, alto and tenor saxophone. Lists the basic parameters of the instrument, how it forms the tone and how it is typical. It focuses on characteristics in its tone using spectral analysis, LPC analysis and directional characteristics. The work focuses on the common properties of saxophones as instruments, it also looks for differences between selected types of saxophones and between individual tones. The results are compared in graphs, tables and verbal evaluation.
Description
Citation
GREIPLOVÁ, B. Analýza spektra různých typů saxofonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Patrik Nop (člen) Ing. Ondřej Mokrý (člen) Ing. Matěj Ištvánek (člen)
Date of acceptance
2022-06-16
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Otázky: Výsledky ukazují určitou formantovou oblast společnou pro všechny tři saxofony. Je jisté, že tato shoda je pouze důsledkem konstrukce nástroje? Saxofony jsou ceněny pro svou expresivitu tzn. velkou zvukově barevnou a dynamickou reakcí na hráčskou akci. Bylo by možné, že společné formantové oblasti napříš saxofony jsou způsobené oním stále stejným nátiskem spojeným s rezonancí v ústech hráče, čili že byl nalezen formant hráčova nátisku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO